Systém výberu zamestnancov

Pri výbere zamestnancov pre výkon strážnej služby hodnotíme nasledovné predpoklady uchádzačov:

odbornú spôsobilosť

 • základné a odborné školské vzdelanie
 • praktické skúsenosti
 • referencie
 • špeciálne znalosti
 • záujem o odbornú prácu


 ľudské charakteristiky

 • mentálne schopnosti
 • sebapoznanie, sebahodnotenie
 • sebaregulačné schopnosti
 • sociabilnosť
 • motivácie
 • dodržiavanie predpisov, zodpovednosť, spoľahlivosť


vhodný výzor

 • profesionálny výzor


Uchádzačov podľa požiadaviek hodnotíme s veľkou dôkladnosťou a s dôrazom na skutočnosť, že len odborne a dobre pripravený pracovník so stabilnou osobnosťou je schopný pravidelného dobrého výkonu. Skúmanie spôsobilosti začíname vyhodnotením odovzdaných vstupných podkladov. Osobnú spôsobilosť určujeme odborne, starostlivo a s rešpektovaním osobných práv.

Samostatne môžu vykonávať službu len tí, ktorí úspešne absolvovali skúšky, resp. majú konkrétne znalosti o úlohách majetkovej ochrany na danom pracovisku. Pre zamestnancov zabezpečujeme tieto pravidelné výcviky a školenia:

 • základný výcvik sebaobrany + previerky fyzickej zdatnosti
 • strelecký výcvik
 • školenie zo Smernice pre výkon strážnej služby
 • školenie zo Smernice pre riešenie krízových situácií
 • vystupovanie a zásady slušného správania
 • taktika a stratégia pri zákroku a vlastnom výkone služby
 • školenie BOZP, PO a prvá pomoc
Anketa

Čo je pre Vás rozhodujúci faktor pre výber SBS?

Celkom hlasov: 13934