Profil spoločnosti

Hlavným predmetom podnikateľskej činnosti našej spoločnosti je výkon strážnej služby v nasledujúcej ponuke:

  • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce, alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
  • ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
  • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
  • ochrana majetku pri preprave
  • ochrana prepravy majetku a osoby
  • ochrana osoby
  • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávností, športového, alebo kultúrneho podujatia

V sťažených podmienkach naša spoločnosť používa univerzálne motorové vozidlo značky NISSAN X Trail 4x4.

Strážna služba so psom
Na základe požiadavky klienta zebezpečujeme aj výkon stražnej služby so služobným psom.

Kontrola kvality práce
Pre skvalitnenie poskytovaných služieb naša spoločnosť spolupracuje so spoločnosťou ELTECH CONTROL Košice, ktorá zabezpečuje pre našich klietnov v prípôade požiadavky kvalifikovanú montáž kamerových systémov svetových značiek, ako aj zabezpečuje odborný servis týchto zariadení priamo u klietna.

Anketa

Čo je pre Vás rozhodujúci faktor pre výber SBS?

Celkom hlasov: 13934