Ciele spoločnosti

Napriek vysokej konkurencii na trhu bezpečnostných služieb má spoločnosť SAFE s.r.o. záujem presadzovať sa poskytovaním vysoko kvalitných služieb. Vedenie našej spoločnosti sa zaväzuje permanentne zlepšovať a zvyšovať všetky procesy vplývajúce na kvalitu poskytovaných služieb; prispôsobovaním sa požiadavkám klientov, rastúcou profesionálnou úrovňou svojich zamestnancov, dodržiavaním zákonnosti, zásad etiky, diskrétnosti a mlčanlivosti smerujúcich k maximálnej ochrane a spokojnosti klientov.

Anketa

Čo je pre Vás rozhodujúci faktor pre výber SBS?

Celkom hlasov: 13885