Cenotvorba, poistenie

Cenotvorba

Cenu za jednu hodinu výkonu strážnej služby stanovujeme po vzájomnej dohode s objednávateľom na základe dostupných informácií a podmienok pre špecifikáciu výkonu objednávateľom požadovaných a potrebných služieb.

Poistenie, garancie

Prevádzkovateľ SAFE s.r.o. uzatvoril na svoje činnosti poisťovaciu zmluvu s GENERALI SLOVENSKO a.s. a tým preukázateľne zodpovedá za všetky škody spôsobené pri výkone strážnej služby objednávateľovi, prípadne tretím  osobám  do výšky 331 939,- EUR.

Anketa

Čo je pre Vás rozhodujúci faktor pre výber SBS?

Celkom hlasov: 13934