Vitajte

Spoločnosť SAFE s.r.o. bola založená podľa Zákona NR SR č. 473/2005 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a ďalších zmien a doplnkov.

Sme súkromnou bezpečnostnou službou, ktorej hlavnou činnosťou je výkon strážnej služby. Naši zamestnanci chránia objekty pred nepovolaným vstupom, sledujú dianie v objekte, zamedzujú poškodzovaniu a úniku majetku klientov. Ochranu objektov sme schopní na základe požiadavky rozšíriť o ďalšie dohodnuté kontrolné činnosti vonkajšej i vnútornej ochrany.

Základným kritériom našej spoločnosti je poskytnúť korektné a vysokokvalifikované služby, zabezpečiť maximálnu bezpečnosť našich klientov, v plnom rozsahu splniť záväzky stanovené v zmluvách, ktoré zabezpečujeme

Anketa

Čo je pre Vás rozhodujúci faktor pre výber SBS?

Celkom hlasov: 13934